ก.พาณิชย์ จัดทำโครงการ Creative King

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือ "ครีเอทีฟ คิง" (Creative King) ด้วยการนำพระอัจฉริยภาพ ด้านการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งเรื่องศิลปะ ดนตรี และสิ่งประดิษฐ์ มาเผยแพร่ โดยการจัดทำภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ความยาว 2 นาที ภายใต้อเรื่อง "อัจฉริยะราชัน สร้างสรรค์เพื่อปวงไทย" ซึ่งจะฉายในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ และ เอส เอฟ ทุกสาขา พร้อมกันทั่วประเทศ เป็นเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์นี้ จนถึงวันที่ 14 เมษายน 2553 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ประกอบกับทรงได้รับการยกย่องให้เป็น พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย รวมทั้ง ทรงได้รับพระราชทานรางวัล Global leader Award จากองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization) ในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำของโลก โดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมชีวิต ความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยให้ดีขึ้น จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาโลก

นายอลงกรณ์ กล่าวด้วยว่า รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมาย ให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จากร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ เป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2555 ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ ที่จะส่งเสริมให้คนไทย ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ