แจงคืบหน้าพิจารณา ส.ว.-ส.ส.ถือหุ้นต้องห้าม

วันนี้(10 ก.พ.) ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แถลงข่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีที่ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของ 16 ส.ว. 13 ส.ส. และ 16 ส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 106 (6) และ119 (5 )หรือไม่ โดยในส่วนของการพิจารณา 16 ส.ส.ถือครองหุ้นนั้น ล่าสุด นายสุนัย จุลพงศธร ส.ส.สัดส่วนพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้ถูกร้อง พึ่งได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาใบมอบฉันทะและบัญชีระบุพยานเข้ามาให้ศาลเป็นคนสุดท้าย ซึ่งอยู่ในกำหนดระยะเวลาที่ขยายให้ โดยศาลได้พิจารณาแล้วเห็นควรมีคำสั่งให้รับรวมไว้ในสำนวน และแจ้งให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องทราบที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

นายเชาวนะ กล่าวอีกว่า สำหรับการพิจารณาทางคณะตุลาการก็ได้พิจารณาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ โดยในส่วนของคดี 16 ส.ว.นั้น ได้มีการประชุมพิจารณาคดีไปแล้ว 7 ครั้ง ส่วน การพิจารณาคดี 13 ส.ส.พิจารณาไปแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งทั้ง 3 คดี ถือว่ามีเอกสารสำนวนคดีและจำนวนคดีผู้ถูกร้องจำนวนมากทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานที่คู่กรณีทยอยส่งเข้ามา ส่วนระยะเวลานั้นในส่วนของสำนักงานนั้นไม่สามารถคาดการได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะตุลาการ รวมถึงการที่จะมีการออกนั่งบัลลังก์เพื่อไต่สวนหรือไม่

นายเชาวนะ กล่าวต่อว่า ขณะนี้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่ในชั้นของการรวบรวมพยานหลักฐานจากผู้ปฏิบัติ และได้รับทราบจากผู้ปฏิบัติว่าเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมาก เป็นเรื่องทางเทคนิค เพราะผู้ถูกกล่าวหามีการเข้าไปถือหุ้นในหลายบริษัท จึงต้องมีการศึกษาสถานะข้องบริษัทเหล่านั้นอีกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เพราะไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามรถเป็นฐานในการพิจารณาของคณะตุลาการได้.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด