ครม.เห็นด้วยเปลี่ยนชื่อสพก.กลับกรมพละฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (สพก.) กล่าวถึงเรื่องขอเปลี่ยนชื่อจาก สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กลับไปใช้ชื่อ กรมพลศึกษา ตามเดิมว่า ได้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ก.พ.53 ที่ประชุมครม. ได้สอบถามกรณีการเปลี่ยนชื่อแล้ว จะต้องเปลี่ยนกฎหมายฉบับใดหรือไม่ ซึ่งตนได้ชี้แจงว่า เปลี่ยนกฎกระทรวงเท่านั้น ซึ่ง คณะรัฐมนตรีเห็นด้วยในหลักการ แต่ต้องดำเนินการให้รอบด้าน ซึ่งเรื่องนี้ สพก.จะนำร่างกฎกระทรวงเสนอกลับไปยังอีกครั้ง ในการประชุมครม. สัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ ในที่ประชุมครม. ส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการเปลี่ยนชื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ โดย กรมพลศึกษา ที่ก่อตั้งมา 77 ปี ไม่ได้เพียงกำหนดนโยบาย แต่เป็นผู้ปฏิบัติด้วย ดังนั้น คาดว่า เมื่อนำร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ เสนอ
ครม. ในสัปดาห์หน้า ก็น่าจะได้รับความเห็นชอบ