''แพทยสภา'' โอ่โพลหนุน ''หมออินเตอร์''

วันนี้(10 ก.พ. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวถึงผลสำรวจของเอแบคโพลที่พบว่า ประชาชน 77.1% สนับสนุนการเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ ว่า เข้าใจว่าเวลานี้คนใน กทม.เห็นความสำคัญของความเป็นนานาชาติ เพราะเวลานี้มีการแข่งขันทุกอย่าง เราจะอยู่ในที่ของเราอย่างเดียวไม่ได้ ซึ่งประชาชนเริ่มเห็นว่า เวลาจะมองดูปัญหาต้องมองทั้งระบบไม่ใช่มองจุดเดียว คนบางกลุ่มจะมองแค่จุดเดียว แต่ประชาชนมีทั้งในชนบทในเมือง และคนแก่ที่ต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บางคนมักพูดแต่เรื่องอดีต ทั้งที่ความจริงเราต้องมองอนาคต เรื่องจำนวนแพทย์ที่ผลิตได้ตอนนี้ มีแพทย์จบปีละ 2,500 คน และมีโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท 638 คน ซึ่งตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขขาดแพทย์ 1,600 ตำแหน่ง แต่ที่ตำแหน่งยังขาดแคลน เพราะการดูแลแพทย์ไม่ดี ถ้าดูแลดีตำแหน่งไม่พอกับจำนวนแพทย์ที่ผลิตได้ ดังนั้น อยากให้มองอนาคตว่าประเทศอื่นเป็นอย่างไร ในขณะที่เรายังไม่ได้เริ่มอะไรเลย เพราะถึงจะเริ่มในตอนนี้ก็ยังช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียที่ทำไปก่อนหน้านี้กว่า 10 ปี แล้ว รวมถึงในประเทศจีนที่มีการเปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติกว่า 30 แห่ง ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าว และว่า ในวันที่ 11 ก.พ. แพทยสภาจะประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนเรื่องนี้อีกครั้ง.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด