ราคาของสดช่วงเทศกาลตรุษจีน สูงขึ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ตลาดไท ได้มีการสำรวจราคาหมู เป็ด ไก่ และผลไม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเฉพาะส้มเขียวหวานสายน้ำผึ้ง เดิมจำหน่ายราคาลังละ 10 ก.ก.จำหน่ายในราคา 600-700 บาทต่อรัง แต่ช่วงเทศกาลตรุษจีนส้มเขียวหวาน
สายน้ำผึ้งได้ขึ้นราคาไปลังละ 1,200-1,400 บาท ส่วนส้มเขียวหวานทั่วไป ส่วนใหญ่จะขายกันที่ราคา ก.ก.ละ 40-60 บาท กล้วยหอมราคาหวีละ 50-60 บาท และราคาหมู เป็ด ไก่ ราคาเพิ่มขึ้น ก.ก.ละ 10-15 บาท จากเดิม
ราคา 100 บาท ได้ขึ้นราคาไป 110-120 บาท ซึ่งผู้ค้าบอกว่าขึ้นราคามาจากหน้าฟาร์มที่ขายส่งมาให้หน้าเขียง จึงจำเป็นต้องขึ้นมาอีกเล็กน้อยเท่านั้น และจะขึ้นราคาในช่วงเทศกาลตรุษจีนเท่านั้น หลังจากนั้นราคาก็จะลดลง
มาเหมือนเดิน ส่วนราคาไก่สดจะขายในราคา ก.ก.60-65 บาท ส่วนไก่ต้มจะขายในราคา ตัวละ 100 บาท -120 บาท แล้วแต่ขนาด ส่วนเป็ดก็จะขายกันในราคาตัวละ 250-350 บาท แล้วแต่น้ำหนัก

และสำหรับเครื่องไหว้ จะมีราคาเท่าเดิมและส่วนขนมไหว้ก็จะขายกันเท่าเดิม หรือมีการปรับราคาเล็กน้อย 2-5 บาทเท่านั้น และผู้ที่มีซื้อของไหว้จะซื้อน้อยลง และของบางอย่างจะซื้อชิ้นเล็กลง จึงทำให้ในปีนี้ผู้ที่ซื้อของจะลดของ
น้อยลง แต่ยังซื้อของไหว้ช่วงเทศกาลตรุษจีนเช่นเหมือนเดิม