สภาผ่านร่างประมวลจริยธรรม ส.ส.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภา ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ได้พิจารณาร่างข้อบังคับ
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการ เตรียมนำข้อบังคับจนครบ 40 ข้อ ซึ่งส่วนใหญ่สมาชิก
มีความเห็นตามความเห็นของคณะกรรมาธิการ และหลังจากที่ได้ใช้เวลาในการพิจารณา นานกว่า 2 ช.ม. ก็ได้ลงมติผ่านความเห็นชอบ
ร่างข้อบังคับดังกล่าว ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง 314 ต่อ 9 เสียง งดออกเสียง 9 ขณะที่ ก่อนหน้านี้ที่ประชุมได้
รับทราบกรณีที่วุฒิสภา เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบแล้ว รวมทั้งทราบรายงานการ
กู้เงิน ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรับฟังรายงาน
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามรัฐธรรมนูญประจำปีงบประมาณ 2552

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!