ศรีลังกายุบสภา-เลือกตั้งใหม่

''ประธานาธิบดีมหินทา ราชปักษา''ของศรีลังกา ประกาศยุบสภา ปูทางสู่การเลือกตั้ง ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียด

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด