รองฯสุเทพตรวจงานปัตตานีก่อนไปยะลาต่อ

รองฯสุเทพตรวจงานปัตตานีก่อนไปยะลาต่อ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง พร้อม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.พิรุณ แผ้วพลสง เสนาธิการทหารบก และคณะเดินทางมายังกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้าค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อร่วมประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับ รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ความคืบหน้า ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามแผนการพัฒนาพิเศษ
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ นายสุเทพ และคณะจะเดินทางไปยัง บ้านต้นบี๋ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้า การขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะแผนงานโครงการซ่อมสร้างบ้านพักอาศัย ทั้งนี้ การรับฟังบรรยายสรุปดังกล่าว ไม่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังด้วยแต่อย่างใด