เตือนปชช.ใช้วิจารณญาณในการชุมนุมประท้วง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.อาภรณ์ จันทรวิภาค รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากการที่มีการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องในขณะนี้นั้น กอ.รมน. จ.นครปฐม ขอชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนว่า การชุมนุมเรียกร้องด้วยความสงบและปราศจากอาวุธ นับเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่สามารถกระทำได้ในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ผู้ชุมชนต้องรักษาภาพลักษณ์และผลประโยชน์ของชาติ และร่วมมือกันดูแลป้องกันมิให้มือที่ 3 เข้ามาก่อเหตุวุ่นวายได้

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม ยังได้กล่าวต่ออีกว่า แม้ว่าการชุมนุมประท้วงโดยสงบจะเป็นสิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ แต่การชุมนุมประท้วงของกลุ่มพลังมวลชนในห้วงที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดความรุนแรงส่งผลกระทบต่อความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อการลงทุนและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ส่งผลต่อเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทำให้รายได้มหาศาลของประเทศขาดหายไป จึงขอเตือนประชาชนให้ใช้วิจารณญาณในการเข้าร่วมชุมนุมประท้วงด้วย