ครม.จี้วางแผนระบบประกันภัยพืชผล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดทำระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตร โดยมอบหมายให้ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกฯ ร่วมกับ กระทรวงการคลัง , กระทรวงเกษตรฯ , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปร่วมกันจัดทำรูปแบบและระบบประกันภัยพืชผลเกษตรกรให้ชัดเจนอีกครั้ง และสั่งการให้กระทรวงวิทย์ฯ ไปกำหนดพิกัดพื้นที่การปลูกข้าวและพืชผลการเกษตร โดยใช้ระบบดาวเทียมให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนเสนอให้ ครม. พิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคเขียวเตี้ยและโรคใบหงิก เป็นวงเงิน 1,200 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณ 500 ล้านบาท และเงินจากกองทุนนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คชก.อีก 700 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด