คณะทำงานหวยออนไลน์แจงผลนายกฯพรุ่งนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะทำงานหวยออนไลน์ ครบรอบระยะเวลาการทำงาน สรุปผลกระทบที่เกิดจากโครงการหวยออนไลน์ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในวันนี้ในฐานะประธาน คณะทำงานศึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับโครงการออกสลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ผ่านเครื่องอัตโนมัติ หรือ หวยออนไลน์ ชุดที่มี นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย เป็นประธานคณะทำงาน มีกำหนดนำเสนอข้อมูลผลเกี่ยวกับโครงการหวยออนไลน์ จัดทำเป็นรายงานผลสรุป ยื่นเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในวันนี้ ซึ่งครบกำหนด 30 วัน ภายใต้กรอบระยะเวลาการทำงานที่นายกรัฐมนตรีได้กำหนดไว้

โดยที่ผ่านมา คณะทำงานหวยออนไลน์ ได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเทค เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะคู่สัญญาโครงการหวยออนไลน์ ตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งอดีตประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าร่วมหารือ เพื่อหาข้อเท็จจริง และศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการยกเลิกโครงการหวยออนไลน์ โดยล่าสุด คณะทำงานฯ อยู่ระหว่างรอเอกสารจากสำนักงานสลากกินแบ่ง ซึ่งได้มอบหมายให้รวบรวมข้อมูลและจัดส่งเอกสารคณะทำงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ในการประชุม เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา คณะทำงานฯ ยังไม่ได้รับเอกสารแต่อย่างใด ซึ่ง นายเกียรติ ระบุว่า หากกองสลากฯ จัดส่งเอกสารล่าช้า อาจทำให้การสรุปรายงาน เพื่อนำเสนอ ต่อนายกรัฐมนตรี ต้องล่าช้าออกไปจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วย