สวช.พึ่งมหา''ลัยอุ้มศิลปินชาติ

นายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) กล่าวภายหลังคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าพบหารือกรอบแนวทางส่งเสริมศิลปินแห่งชาติในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ว่า สวช. ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยศึกษาการนำองค์ความรู้ของศิลปินแห่งชาติไปเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่ง ดร.อุทัย ดุลยเกษม อธิการบดี ม.ศิลปากรพร้อมให้การสนับสนุน โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2553 แต่ยังติดปัญหาที่ว่ายังไม่ทราบความต้องการของนักศึกษาว่าต้องการเรียนวิชาใดและอาจารย์ผู้สอนจะต้องปรับเนื้อหาหลักสูตรอย่างไรให้เหมาะสม ซึ่งในเบื้องต้นทาง ม.ศิลปากรจะกลับไปหารือกับอาจารย์ผู้สอนก่อน ส่วนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ซึ่งตนได้เข้าหารือกับ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้แนะนำให้ มช.เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยและดนตรีคลาสสิกของภาคเหนือ ซึ่ง สวช. พร้อมให้การสนับสนุน รวมทั้งจะเปิดพื้นที่หอศิลป มช.จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปินแห่งชาติด้วย

นายสมชาย กล่าวต่อไปว่า สำหรับภาคใต้มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีศูนย์การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นจุดแข็งอยู่แล้ว สวช. ได้เข้าไปสนับสนุนให้นำงานวิจัยวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างประโยชน์แก่ประชาชน และได้ทำความร่วมมือให้ ม.ทักษิณ เป็นหน่วยติดตามตรวจสอบและประเมินผลการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมของ สวช. ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ นอกจากนี้ตนยังได้รับหนังสือจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ม.ราชภัฏสวนดุสิต ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศว่าพร้อมให้การสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏได้แบ่งเป็น 8 กลุ่ม และได้ขอให้สวช. ไปหารือกับแต่ละกลุ่มว่ามีความต้องการองค์ความรู้ด้านใดบ้าง รวมทั้งตนจะเข้าไปขอความร่วมมือกับ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเร็ว ๆ นี้ด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด