ภาระกิจนายกฯ ประจำวันนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เตรียมตัวเดินทางออกจากบ้านพัก เพื่อปฏิบัติภารกิจ โดยในเวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน จากนั้น เวลา 14.00 น. จะเป็นประธานในพิธีสดุดีอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2553 พร้อมมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และมอบรางวัลแก่ กองร้อยและสมาชิกอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2552 ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล และในเวลา 20.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "Digital Media Asia 2010 " ของหนังสือพิมพ์ The Nation และ ASIA News Network (ANN) ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ