ธปท.เตือนแบงก์ปลอมระบาด

ปั๊มแก๊ส-ตลาดสดแหล่งสะพัด

นางจิตติมา ดุริยะประพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงกรณีที่ธนบัตรปลอมระบาดในสถานีบริการน้ำมันและรถแท็กซี่ว่า ขอเตือนประชาชนระมัดระวังและสังเกตการรับจ่ายธนบัตรทุกครั้ง ด้วยการยกส่อง พลิกเอียง สัมผัส หรือดู รอยต่อธนบัตร เพื่อป้องกันธนบัตรปลอมแพร่ระบาดเนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพจะใช้เวลาช่วงพลบค่ำ หรือเร่งด่วนที่ประชาชนไม่ ระมัดระวังนำธนบัตรปลอมออกมาใช้เป็นจำนวนมาก และหากประชาชนพบเบาะแสแหล่งพิมพ์ธนบัตรปลอมขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับกุมดำเนินคดีได้ทันทีโดยมงินรางวัลนำจับรายละ 100,000 บาท

ธนบัตรปลอมส่วนใหญ่จะนำมาใช้กับรถแท็กซี่ ตลาดสด ปั๊มแก๊ส เพราะประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้ากันมากจึงขอให้ตรวจสอบธนบัตรกันมากขึ้น ซึ่งคนไทยมีการตรวจสอบน้อยไม่เหมือนกับคนจีนหากได้ธนบัตรมาจะยกส่องทันที ส่วนบทลงโทษของผู้ผลิตและจำหน่ายธนบัตรปลอมสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต ปรับสูงสุด 40,000 บาท ขณะที่ผู้ใช้ธนบัตรปลอมมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 15 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท

ทั้งนี้ยืนยันว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนการแพร่ระบาดของธนบัตรปลอมจะมีไม่มากนัก เนื่องจากการใช้จ่ายในวันตรุษจีนจะเป็นการจ่ายโบนัส หรือแจกอัเปาให้กับญาติมิตร และลูกหลานมากกว่า โดยเงินสดที่ใช้ส่วนใหญ่จะกดผ่านตู้เอทีเอ็มหรือเบิกจ่ายผ่านระบบธนาคารพาณิชย์

สำหรับสถิติการจับกุมธนบัตรปลอมในปี 52 ที่ผ่านมาพบว่า มี 12,162 ฉบับ คิดเป็นมูลค่า 5,460,430 บาทโดยธนบัตรที่มีการปลอมมากสุดเป็นธนบัตรฉบับละ 50 บาท มีสัดส่วน 34% รองลงมาเป็นฉบับละ 1,000 บาท สัดส่วน 30% และธนบัตรฉบับละ 500 บาท มีสัดส่วน 26% ที่เหลือเป็นธนบัตรชนิดราคา 20 บาท และ 100 บาท.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด