รัสเซียต้องการขึ้นค่าธรรมเนียมสำหรับการนำนักบินอวกาศของต่างชาติไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัสเซียซึ่งจะผูกขาดการเดินทางไปยังสถานอวกาศนานาชาติหรือไอเอสเอส.แต่เพียงผู้เดียวในอีก 2 ปีข้างหน้า ต้องการขึ้นค่าธรรมเนียมสำหรับการนำนักบินอวกาศของต่างชาติขึ้นไปบนสถานีไอเอสเอส.โดยใช้จรวดโซยูสของรัสเซีย ทั้งนี้รัสเซียมีข้อตกลงกับหลายประเทศในการนำนักบินอวกาศของต่างชาติไปยังสถานีไอเอสเอส.ซึ่งจะหมดอายุลงใน ปี 2555 โดยองค์การนาซ่าของสหรัฐจะต้องจ่ายเงิน 306 ล้านดอลลาร์ให้แก่รัสเซียเป็นค่าธรรมเนียมในการนำนักบินอวกาศของสหรัฐขึ้นไปยังไอเอสเอส.จำนวน 6 เที่ยวระหว่างปี 2555 ถึง 2556 คิดเป็นเงินเฉลี่ยคนละ 51 ล้านเหรียญ อย่างไรก็ตามรัสเซียต้องการขึ้นค่าธรรมเนียมเมื่อข้อตกลงหมดอายุลง แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียด.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด