ก.แรงงาน เรียก 12 บริษัทที่ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่ามาลงนามสัตยาบัน เพื่อกำหนดราคากลาง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน เรียก 12 บริษัทที่ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่ามาลงนามสัตยาบัน เพื่อกำหนดราคากลาง หากเรียกเก็บเกินกำหนดจะถูกถอดรายชื่อ นายขภัช นิมมานเหมินทร์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เชิญบริษัทที่ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าเข้าร่วมประชุมและร่วมลงนามสัตยาบันเพื่อกำหนดราคากลางในการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติของบริษัททั้ง 12 แห่ง ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกัน ในการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าต่อคนในอัตราไม่เกิน 5,000 บาท หากบริษัทใดเก็บค่าใช้จ่ายเกินที่กำหนดไว้ กรมการจัดหานจะแจ้งสถานทูตพม่าประจำประเทศไทย ให้แจ้งชื่อออกจากการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งกระทรวงแรงงานจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อเป็นทางเลือกของนายจ้างและลูกจ้างที่จะเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งค่าใช้จ่ายจำนวน 5,000 บาทนั้น เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องของบริษัทที่จะบริหารจัดการกันเอง รวมถึงระบบคิวในการเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ เนื่องจากในแต่ละด่านมีโควตาตายตัว หากด่านที่ อ.แม่สาย เต็ม ทางบริษัทก็สามารถจองคิวที่อีก 2 ด่าน คือ อ.แม่สอด จ.ตาก และ อ.เมือง จ.ระนอง ได้ ส่วนรายชื่อบริษัททั้ง 12 แห่งที่ได้ลงนามสัตยาบันว่าจะไม่เก็บค่าบริการเกินกำหนด ได้แ บริษัท เอ็น ไอ เค โกลบอล จำกัด ,บริษัทจัดหางาน ซี อี โอ เอ็นเตอร์ไฟรส์ จำกัด , บริษัท ไทย พม่า ร่วมพัฒนา จำกัด , บริษัทเทรซเซอรี่ กรุ๊ป จำกัด , ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิติพรมอเตอร์ระนอง ,บริษัท สยาม คอน แอนด์ แคร์ จำกัด , ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค โอเวออร์ซีส์ , บริษัทเจ้าพระยา อิระวดี เฟรนด์ชิพกรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท เนชั่นนัลลิตี้ เวอริฟายด์ จำกัด , บริษัท อีเกิล เซอร์วิส จำกัด , บริษัท จัดหางาน ที.เค เมเนจเม้นท์ จำกัด , บริษัท โกลเด้นวินโอเวอร์ซี จำกัด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด