มติวิป3 ฝ่ายนัดประชุมถกรธน.11 ก.พ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับวิปทั้ง 3 ฝ่าย ว่าที่ประชุมมีมติร่วมประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการประชาชน เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือ
คปพร. และร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม 2 ประเด็นที่ ส.ส. 102 คนเข้าชื่อยื่นบรรจุในวาระ เป็นวาระเร่งด่วนในวันที่ 11 ก.พ.นี้ เวลา 10.00 น.รวมทั้งพิจารณาการเจรจากับต่างประเทศตามมาตรตรา 190 อีกจำนวน 4 ฉบับ

โดย นายชัย ปฏิเสธว่า การเรียกประชุมดังกล่าว ไม่ได้เป็นการเร่งรัด แต่เนื่องจากต้องทำตามข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่ 45 ที่กำหนดให้บรรจุวาระภายใน 7 วัน ซึ่งสอดคล้องกับความเห็น นายวิทยา แก้วภราดัย ประธานกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือ วิปรัฐบาล ที่เห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการประชุม โดยในส่วนวิปรัฐบาลจากทุกพรรค ยังไม่ได้มีการหารือกันว่า จะเลื่อนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล
ขึ้นมาพิจารณาเป็นอันดับแรกสุดหรือไม่ แต่จะหารือกันอีกครั้งวันที่ 11 ก.พ.นี้