จ.ลำพูนประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 7 อ. พื้นที่เกษตรกว่า 4 หมื่นไร่ขาดน้ำ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดลำพูนประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 7 อำเภอ พื้นที่เกษตรกว่า 4 หมื่นไร่ขาดน้ำ ใช้งบดำเนินการช่วยเหลือไปกว่า 25 ล้านบาท คาดว่าภัยแล้งจะยาวนานถึงพฤษภาคม นายชุมพร อินตะเทพ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดลำพูนประสบภัยแล้งทุกพื้นที่ ยกเว้นอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน จัดตั้งศูนย์ป้องกันปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัดที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดฯ และระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอ โดยมีพื้นที่ขาดแคลนน้ำ 7 อำเภอ 32 ตำบล 296 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 24,077 ครอบครัว จำนวน 98794 คน พื้นที่เกษตรที่เสียหาย 42,650 ไร่ พื้นที่วิกฤติที่สุดคืออำเภอลี้ เพราะพื้นที่กว้างมีพื้นที่การเกษตรค่อนข้างมาก ขณะนี้ใช้เงินงบประมาณดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งไปแล้วกว่า 25 ล้านบาท และ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนได้ ช่วยเหลือสนับสนุนการซ่อมระบบประปา ขุดลอกเปิดทางน้ำ เป่าล้างบ่อบาดาล ที่อำเภอแม่ทาและอำเภอป่าซาง ส่วนที่อื่น ๆ กำลังดำเนินการ นายชุมพร กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนมีน้อย ทำให้น้ำสะสมมีน้อย ประกอบกับแหล่งเก็บกักน้ำมีน้อย ภัยแล้งปีนี้จึงนับว่าสถานการณ์วิกฤตมาก ทางราชการจึงขอให้เกษตรกรลดการเพาะปลูกพืชนาปรังและใช้น้ำอย่างประหยัด คาดว่าภัยแล้งจะยาวนานไปถึงเดือนพฤษภาคม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด