ครม.เห็นชอบร่างพรบ.คกก.ปฏิรูปกระบวนยธ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหานายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตามที่ กระทรวงยุติธรรมเสนอ เพื่อ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ในการกำหนดนโยบาย ให้มีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล และส่งเสริมความร่วมมือ ในการพิจารณากระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง ให้มีสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ขึ้นมาโดยสถานะ
เป็นนิติบุคคล ขณะเดียวกัน นายกฯ เห็นชอบ แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2554 ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. เสนอ

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า นายกฯ กำชับรัฐมนตรีใหม่ ให้ดำเนินการแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน ให้เรียบร้อย ซึ่งหากรัฐมนตรีคนใด ต้องการจะถือหุ้น ต้องควรมีผู้จัดการดำเนินการให้

ขณะเดียวกัน นายกฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้ฝากให้สนับสนุนการพิจารณากฎหมาย ป.ป.ช. ที่ยังค้างอยู่ในสภาด้วย ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม ไม่ได้มีการหารือเรื่อง
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทย -กัมพูชา และเรื่องการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแดงแต่อย่างใด