จ.อุตรดิตถ์ เตรียมถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอุตรดิตถ์ เตรียมถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ 19 กุมภาพันธ์ 2553 นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้จังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ศึกษารายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และพิจารณานำข้อมูลที่มีความน่าสนใจมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกำหนดประุมถอดบทเรียนความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมโรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 12.00 น. ซึ่งจะมีการรายงานผลการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2552 สถิติอุบัติเหตุทางถนน โดยตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ สถิติผู้สวมหมวกกันน็อค ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์และสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ สถิติผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งยังจะมีการติดตามศึกษาข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 กรณีเสียชีวิตที่อำเภอลับแล และกรณีรถตู้โดยสารชนท้ายรถบรรทุกอ้อย พร้อมสรุปปัญหาจากการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์และข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด