กกต. ประกาศรับรองผลการนับคะแนนใหม่ นายก อบต.ทรายแดงแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการนับคะแนนใหม่ โดยให้นายชนิด พิรานนท์ เป็นนายก อบต.ทรายแดง แทนนายไพศาล อินสุทน ว่าที่ ร.ต.กมล วิภาดาพิสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. ประจำจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.กลาง ได้มีการประกาศรับรองผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง แล้ว โดยให้นายไพศาล อินสุทน พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนใหม่ คือ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 และให้นายชนิด พิรานนท์ เป็นนายก อบต.ทรายแดง และดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของนายไพศาล อินสุทน ตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ประธาน กกต.ระนอง กล่าวว่า การเลือกตั้งนายก อบต.ทรายแดง มีขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552 ซึ่งในการนับคะแนนครั้งแรกนายไพศาล อินสุทน เป็นผู้ชนะนายชนิด พิรานนท์ ด้วยคะแนน 827 ต่อ 824 คะแนน หรือชนะ 3 คะแนน ซึ่ง กกต.กลางได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว ต่อมานายชนิดได้ร้องคัดค้านให้นับคะแนนใหม่ ซึ่ง กกต.สั่งให้นับคะแนนใหม่เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ปรากฏว่า นายชนิด พลิกชนะ ด้วยคะแนน 817 ต่อ 811 คะแนน หรือชนะ 6 คะแนน ส่งผลให้ กกต.กลาง ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งใหม่ดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด