FOCUS ปัดข่าวเสี่ยวิลลี่เทคโอเวอร์

 นายอนุชา สิหนาทกถากุล ประธานกรรมการ บมจ. โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น (FOCUS) กล่าวว่า ตามที่มีข่าวว่านายวิรัตน์ อุดมสินวัฒนา หรือ 'เสี่ยวิลลี่' นักลงทุนรายใหญ่ ติดต่อขอเทคโอเวอร์บริษัทนั้น ขอยืนยันว่ายังไม่ได้รับการติดต่อดังกล่าวแต่อย่างใดและโดยส่วนตัวไม่ได้รู้จัก แต่บริษัทพร้อมที่จะเจรจาไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือพันธมิตรรายใดก็ตาม หากจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯมีศักยภาพเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง 

 ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บมจ. โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น(FOCUS) โดย นาย วิรัตน์ อุดมสินวัฒนา ซึ่งเป็นการได้มา  เมื่อวันที่ 04/02/2553จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  0.3% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด