DEMCOเซ็นสัญญาก่อสร้างพลังงานลม 800 ลบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO ก้าวขึ้นเป็นผู้ก่อสร้างระบบรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทน พร้อมเซ็นสัญญาก่อสร้างโครงการพลังงานลม เขาค้อ มูลค่า 800 ล้านบาท ด้านผู้บริหาร