การค้าภายในบุรีรัมย์เร่งให้เกษตรกรมารับเงินส่วนต่างประกันรายได้ก่อนสิ้นสุดโครงการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์ เร่งให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ มาขอใช้สิทธิ์รับเงินส่วนต่าง หลังราคาซื้อขายข้าวในท้องตลาดมีราคาต่ำ หากพ้นกำหนด 28 กุมภาพันธ์ นี้ ถือว่าสละสิทธิ์ ขณะนี้มีเกษตรกรมาใช้สิทธิ์รับเงินส่วนต่างแล้ว 138,000 ราย จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด กว่า 150,000 ราย นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ การค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ได้มาขึ้นทะเบียนและทำสัญญากับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ในโครงการประกันรายได้ของรัฐบาล จนวนกว่า 150,000 ราย ซึ่งขณะนี้เกษตรกรประสบปัญหาราคาซื้อขายข้าวในตลาด มีราคาต่ำ เหลือกิโลกรัมละ 14.30 บาท ต่างจากเมื่อเดือนที่ผ่านมามีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 15.50 บาท ทำให้รัฐบาลต้องชดเชยเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรตันละ 385 บาท ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงขณะนี้ ได้มีเกษตรกรเข้ามาใช้สิทธิ์รับเงินส่วนต่างในโครงการแล้ว 138,000 ราย เป็นเงินกว่า 1,300 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรที่เหลือที่ยังไม่มาใช้สิทธิ์กว่า 12,000 ราย สามารถมาขอใช้สิทธิ์เบิกเงินส่วนต่างช่วงสุดท้าย ได้ที่ ธ.ก.ส. ภายในวันที่ 15 28 กุมภาพันธ์ 2553 หากเกษตรกรรายใดไม่เร่งเข้ามาดำเนินการในช่วงนี้ถือว่าสละสิทธ์ การค้าภายในจังหวัด กล่าวอีกว่า โครงการประกันรายได้รอบสอง ขณะนี้ได้มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 700 ราย จากการสำรวจมีเกษตรกรทำนาปรังอยู่กว่า 12,000 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5 เท่าของพื้นที่เพาะปลูก สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปีนี้ราคาข้าวสูง ประกอบกับรัฐบาลมีโครงการประกันรายได้อีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด