บุรีรัมย์ แจ้งเตือน ระวังพายุฤดูร้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรเชษฐ์ แสงทอง หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชน ทั้ง 23 อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัด ให้ระมัดระวังพายุฤดูร้อน พัดถล่มบ้านเมือง พังเสียหายในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งล่าสุด ขณะนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ยื่นเรื่องเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาตั้งศูนย์ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ จากภาวะภัยแล้งในทุกอำเภอ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย จากข้อมูลที่ผ่านมามีพื้นที่ประสบภัยแล้งครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอ 157 ตำบล 1,510 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 938,000 ราย

ขณะที่ทางจังหวัดได้ใช้งบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยรวมกว่า 40 ล้านบาท และคาดว่า ในปีนี้สถานการณ์รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา