เชียงใหม่ หวัด 09 ระบาด ตายสะสม 7 ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยอมรับว่า ปัจจุบันปัญหาไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน ทำให้ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรค ในกลุ่มเยาวชนจำนวนมาก ตกสัปดาห์ละ 30 - 60 คน ซึ่งร้อยละ 90 เป็นนักเรียน และสาเหตุหลัก มาจากการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น การเข้าค่าย จัดกีฬา และขอความร่วมมือไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจ โดยอ้างว่า ได้รับงบประมาณมาแล้ว จำเป็นต้องจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 52 ถึง มกราคม ปี 53 มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 เดือนละ 1 ราย ซึ่ง 1 ในนั้น เป็นนักเรียน ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว ขณะนี้ 7 ราย ล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่ ต้องใช้มาตรการเพิ่ม โดยใช้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ให้นายอำเภอเป็นประธานศูนย์เฝ้าระวังระดับอำเภอ มีอำนาจสั่งระงับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ได้ทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เนื่องจากสภาพอากาศยังหนาวเย็น จึงมีการแพร่เชื้อได้ง่าย และยังพบการระบาดในพื้นที่รอบนอกด้วย