ก.อุตฯยื่นขอปลดล็อก12โครงการมาบตาพุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า คณะทำงานกลางเพื่อให้คำปรึกษาภาคเอกชนในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่มี นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ได้ข้อสรุปแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่คณะทำงานได้ให้คำปรึกษา จำนวน 49 โครงการ จากทั้งหมด 64 โครงการ หรือพบว่า โครงการที่เข้าข่ายแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงาน มีทั้งสิ้น 12 โครงการ ที่มีลักษณะเทียบเคียงกับ 11 โครงการ ที่ศาลปกครองยกเว้นคำสั่งคุ้มครอง โดยจะส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดในวันนี้ เพื่อเป็นตัวแทนไปยื่นเรื่องต่อศาลปกครองในการยื่นขอผ่อนผัน เฉพาะการก่อสร้างและทดสอบเครื่องจักร

อย่างไรก็ตาม ยังเหลืออีก 4 โครงการ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ ขณะเดียวกัน คณะทำงานจึงอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำโรดแมพ และจัดทำบันทึกความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ ในการปลดล็อกโครงการต่างๆ