''นายก''ลั่นไม่เฉือนงบพรรคร่วม

ชี้งบถนนปลอดฝุ่นตามโครงการพรรคร่วมยังเท่าเดิม แจงเหตุกู้เงินต่างชาติน้อยลง เพราะเก็บภาษีได้ทะลุเป้า

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด