ค้านโครงการก่อสร้างถนนบายพาส

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านจาก 12 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์กว่า 100 คน รวมตัวยื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดคัดค้านโครงการก่อสร้างถนนบายพาส ของกรมทางหลวงชนบท ระยะทางราวกว่า 11 ก.ม. ที่มี
โครงการ จะก่อสร้างตัดผ่านชุมชนสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านกว่า 500 ครัวเรือน โดยชาวบ้านที่มาชุมนุมยังระบุอีกว่า หากมีการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว จะทำลายย่านเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่ก่อนหน้านี้มานาน พร้อมอ้างว่า
โครงการดังกล่าวไม่ผ่านการทำประชาพิจารณ์ความเห็นชอบจากชาวบ้าน มีเพียงกลุ่มเจ้าหน้าที่ และผู้มีผลประโยชน์บางกลุ่มเท่านั้นที่รับรู้

จากนั้นได้ร่วมกันยื่นหนังสือผ่าน นายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการ จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ทางจังหวัดทบทวน และยุติโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ก่อนที่ชาวบ้าน จะได้รับความเดือดร้อน พร้อมขู่ว่า หากมีการก่อสร้างถนนสาย
ดังกล่าว ก็จะร่วมกันเรียกร้องขอความเป็นธรรม กับหน่วยงานระดับสูงจนถึงที่สุด