ชิงดำนายกสภาทนาย6คนสอบคุณสมบัติ11กพ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชลินทร นิพัทธสัจก์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งนายกสภาทนายความ เปิดเผย ถึงความคืบหน้าในการเลือกตั้งนายกสภาทนายความคนใหม่ ว่า หลังจากที่ทางสภาทนายความได้ปิดรับสมัครการเลือกตั้งนายกสภาทนายความ ขณะนี้มี
ผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งนายกสภาทนายความ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายสัก กอแสงเรือง อดีตโฆษกคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีตรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
นายโลมิรันดร์ บุตรจันทร์ ที่ปรึกษาเครือข่ายทนายความต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ นายแสงฟ้า นพรัตน์เรืองเด่น วุฒิอาสาธนาคารสมอง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายถวัลย์ รุยาพร อดีต
กรรมการบริหารสภาทนายความ และนายเจษฎา จันทร์ดี ทีมทนายความแกนนำ นปช.


ผู้อำนวยการเลือกตั้งนายกสภาทนายความ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ทางคณะกรรมการสภาทนายความจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงสมัครทั้งหมด ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจะทราบผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 ก.พ. นี้