ทดสอบประสิทธิภาพ GT200 14 ก.พ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจจับวัตถุระเบิด GT200 ว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง GT200 ในครั้งนี้ จะดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนและมีความโปร่งใส โดย
ในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 14 ก.พ.ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จะมีการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องโดยใช้วัตถุตัวอย่างทำการทดสอบก่อน 20 ครั้ง ใช้คณะทำงาน 3 ชุด ในการติดตามผล เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล และเพื่อความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งคาดว่า จะได้ข้อสรุปในวันที่ 15 ก.พ. เพื่อที่จะ
นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป