กทม.เล็งเช่าที่รฟท.สร้างที่พักคนเร่ร่อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหานายอิสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมกับกรุงเทพฯ เพื่อแก้ปัญหาคนไร้บ้านกว่า 300 คน ที่ถูกย้ายออกจากสนามหลวงที่ผ่านมา โดย นายอิสระ กล่าวว่า
คนไร้บ้านที่พบบริเวณสนามหลวงมีหลายประเภทประกอบด้วย เด็ก ผู้สูงอายุ และคนทำงาน ซึ่งทั้งหมด ยินดีจะย้ายออก แต่ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ขณะนี้ คนที่ขายของและเก็บขยะ ซึ่งไม่ต้องการได้ที่พักไกลจากสนามหลวง เพราะ
เกรงว่าจะกระทบต่ออาชีพ

ขณะที่ นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันพฤหัสบดีนี้ จะไปเจรจาเพื่อขอเช่าที่กับการรถไฟแห่งประเทศไทย หากสำเร็จจะนำพื้นที่ทำเป็นที่พักชั่วคราวให้กับกลุ่มคนดังกล่าว โดยจะใช้งบ
ประมาณ 4 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงพื้นที่ทำเป็น ส่วนอาบน้ำ ห้องสุขา รวมทั้งจะมีรถเข้าไปตรวจสุขภาพ ให้เป็นระยะด้วย สำหรับการจัดสร้างที่พักนั้น นายธีระชน กล่าว่า เบื้องต้นจะให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เข้ามาดำเนินการ
ก่อสร้าง ซึ่งคาดว่า จะเสร็จก่อนฤดูฝนนี้