"สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารกัลยาณิวัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงในวันพรุ่งน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารกัลยาณิวัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงในวันพรุ่งนี้ (9 ก.พ.53) นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงปู่ขุนเชียงสวัสดิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี โดย อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (9 ก.พ.53) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารกัลยาณิวัฒนา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง และทอดพระเนตรนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งถือกำเนิดขึ้น หลังจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมชมการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2515 เป็นผลให้คนในท้องถิ่นตื่นตัว ตระหนัก ในความสำคัญของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมแสดงความเจริญของท้องถิ่นนับย้อนไปในอดีตหลายพันปี จึงร่วมมือร่วมใจกันรักษาศิลปวัตถุในท้องถิ่นของตนเองไว้เป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ สำหรับอาคารกัลยาณิวัฒนา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง สร้างขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภายในอาคาร ประกอบด้วย ห้องจัดแสดงนิทรรศการ 9 ห้อง เช่น นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับบ้านเชียง จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชวินิจฉัยและแนวพระราชดำริ ประวัติการศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง การปฏิบัติงานทางโบราณคดีที่บ้านเชียง นิทรรศการบ้านเชียงการค้นพบยุคสำริดที่สาบสูญ บ้านเชียงและมรดกโลก จัดแสดงเรื่องแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่ได้รับการยกย่องและประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในลำดับที่ 359 เมื่อปี 2535

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด