วธ.เตรียมพร้อมหารือคณะอนุกรรมการมรดกโลกฝ่ายไทย ร่วมหาข้อมูลการขื้นทะเบียนมรดกโลกของกัมพูชาก่อนเสนอ ค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมพร้อมหารือคณะอนุกรรมการมรดกโลกฝ่ายไทย ร่วมหาข้อมูลการขื้นทะเบียนมรดกโลกของกัมพูชา ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคัดค้านแผนบริหารกัมพูชายื่นต่อยูเนสโก นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ระบุจะมีการยื่นคัดค้านการขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก ว่า ได้มอบหมายให้จัดประชุมคณะอนุกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม รวมถึงนางโสมสุดา ลียะวนิช รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะกรรมการมรดกโลก เกี่ยวกับการเสนอแผนการบริหารจัดการพื้นที่ประกอบการขอขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชา ซึ่งต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอแผนงานที่แน่ชัดของกัมพูชา ทั้งเงื่อนไข ระเบียบ และขั้นตอนต่างๆ ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรี ระบุถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ออกมาแสดงความเห็นว่า ทางการไทยยึดถือพื้นที่ดังกล่าวเป็นของไทย พร้อมคัดค้านการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกัมพูชานั้น จะต้องมีการหารือร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ซึ่งมีนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน สำหรับคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกของไทย ประกอบด้วย นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดูแลปัญหาพื้นที่ทับซ้อน นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานดูแลเรื่องพื้นที่อุทยานและสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านวัฒนธรรมจะอยู่ในความดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ทุกฝ่ายจะหารือ เพื่อนำข้อมูลเข้าประชุมกับคณะกรรมการชุดใหญ่ ก่อนจัดทำข้อสรุปเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จัดทำเอกสารคัดค้านการขึ้นทะเบียนของกัมพูชา ควบคู่ไปกับการเสนอแผนบริหารจัดการพื้นที่ของกัมพูชา เสนอไปยังคณะกรรมการมรดกโลกชุดใหญ่ขององค์การศึกษา วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโกต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด