ก.อุตฯ เตรียมส่งข้อมูลมาบตาพุดพรุ่งนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้ศูนย์ประสานการบริการนักลงทุนแบบเอสเส็ค (OSOS) กำลังรวบรวมข้อมูลของภาคเอกชน ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุด ทำสำนวนส่งคำร้องต่อศาลปกครองอนุญาตให้โครงการดังกล่าว สามารถเดินหน้าก่อสร้างได้โดยคาดว่า จะสามารถส่งข้อมูลทั้งหมดได้ภายในวันพรุ่งนี้ ซึ่ง นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผู้ยื่นเรื่องเอง

ทางด้าน นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่าการเร่งแก้ไขปัญหามาบตาพุด โดยเฉพาะการออกมาตรการต่าง ๆ ของคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ส่งผลทำให้นักลงทุนทั้งไทย และญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นมากขึ้น และส่วนใหญ่ยังคงไม่ย้ายฐานการลงทุน แต่ยอมรับว่าการลงทุนใหม่ อาจมีการเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ ฉะนั้น
รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนโดยเร็ว