ปลัด พม.ย้ำ กระทรวงฯ ให้ความช่วยเหลือมูลนิธิบ้านครูน้อยมาตลอด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ย้ำ กระทรวงฯ ให้ความช่วยเหลือมูลนิธิบ้านครูน้อยมาตลอด ระบุ เด็กที่ไม่สามารถเลี้ยงได้จริง สามารถส่งมาให้กระทรวงฯ ดูแลได้ นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงกรณี นางนวลน้อย ทิมกุล หรือครูน้อย ผู้ก่อตั้งมูลนิธิบ้านครูน้อย สถานช่วยเหลือเด็กยากไร้ ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบกว่า 8 ล้านบาท ว่า กระทรวงฯ ได้ช่วยเหลือบ้านครูน้อยมาตลอด ตั้งแต่ประสบปัญหาเมื่อปี 2547 และช่วยเหลือมาจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นเงินค่าอาหารของเด็กเดือนละกว่า 10,000 บาท หรือปีละกว่าแสนบาท ซึ่งล่าสุดเมื่อเกิดปัญหาตนเองก็ได้ส่งนักสังคมสงเคราะห์ไปดูที่บ้าน พบว่าครูน้อยมีเด็กที่ดูแล 72 คน แต่ที่อยู่ประจำมีจำนวน 18 คน ส่วนที่เหลือเป็นเด็กในชุมชนที่เมื่อพ่อแม่กลับมาก็จะไปนอนที่บ้าน ตอนเช้าจึงมากินข้าวและรับเบี้ยเลี้ยงไปโรงเรียน ซึ่งตนเองไปดูบ้านครูน้อยหลายครั้ง และเคยพูดคุยกับครูน้อยแล้วว่ากรณีเด็กที่ไม่สามารถเลี้ยงได้จริง ก็สามารถส่งมาให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดูแลได้ แต่กรณีเด็กมีพ่อแม่ก็ต้องถามความเห็นยินยอมก่อน ด้าน นางมาริน วีระสุนทร นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า กระทรวงฯ ส่งนักสังคมสงเคราะห์มาดูแลบ้านครูน้อยหลายครั้ง หลังเกิดปัญหาล่าสุด ตนเองได้มาที่บ้านครูน้อยเบื้องต้นพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ คือ เรื่องหนี้นอกระบบ แต่เรื่องการดูแลเด็กครูน้อยบอกว่ายังดูแลได้ โดยมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 3 แสนบาท ให้เด็กใช้จ่ายเรื่องการเรียน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อวันประมาณ 6 พันบาท หรือ 1 แสน 8 หมื่นบาทต่อเดือน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ช่วยค่าอาหารเด็ก 9 คน เดือนละกว่า 10,000 บาท ซึ่งครูน้อยยังไม่ได้แจ้งความประสงค์จะให้ช่วยเหลือส่วนอื่น ส่วนรายละเอียดเรื่องหนี้สินมีหลายส่วนมาช่วยดูแลคือทางตำรวจ เพราะกระทรวงฯ คงไม่มีอำนาจไปจัดการเรื่องหนี้นอกระบบ แต่จะเน้นช่วยเรื่องดูแลเด็ก อย่างไรก็ตาม เรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายอื่นยังไม่มีการจัดทำเป็นระบบ เป็นเพียงระบุการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเด็กแต่ละวันเท่านั้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด