ปทีปสั่งเข้มทุกกองบัญชาการแต่งตั้ง ตร.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึง กรณีที่มีคำสั่ง ให้คณะกรรมการพิจารณา แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ที่มี พลตำรวจโท เอก อังสนานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นประธานว่า หากพบว่าคำสั่ง แต่งตั้งโยกย้ายของกองบัญชาการใด มีปัญหาก็ต้องแก้ไข เนื่องจาก ตามกฎการแต่งตั้ง สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ก่อนคำสั่ง มีผลใช้บังคับ ในวันที่ 16 ก.พ.นี้ ซึ่งตนเอง ได้กำชับให้ดำเนินการ
ให้ถูกทุกขั้นตอน ทุกกองบัญชาการ ทุกภาค อย่างเท่าเทียมกัน ส่วนกองบัญชาการใด ที่มีปัญหามาก จะต้องพิจารณาไปถึงตัวผู้บัญชาการหรือไม่ เห็นว่า คงไม่ต้อง แต่ให้พิจารณาทุกกองบัญชาการ และคงระบุขณะนี้ไม่ได้ว่า กอง
บัญชาการใด มีปัญหามากกว่าส่วนกองบัญชาการ ที่มีปัญหาต้องนำหลักฐาน มาชี้แจงหรือไม่ พล.ต.อ.ปทีป กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับความเห็นของคณะกรรมการ ที่จะพิจารณากำหนดเอง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้คณะกรรมการดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างการประชุม โดยให้แต่ละกองบัญชาการ มาชี้แจงว่า ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือไม่อย่างไร