โจ๋ประจำเดือนมา3ปีริเซ็กส์เสี่ยงมะเร็ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ (สสส.) เปิดเผย ถึงวัยรุ่นหญิงที่มีเพศสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนคู่นอนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีแรก ที่เริ่มมีประจำเดือน จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกเพิ่มมากขึ้น

โดย น.พ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน ยืนยันว่า ในช่วง 3 ปีแรก ที่วัยรุ่น เริ่มมีประจำเดือนนั้น เซลล์จะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย โดยเฉพาะเซลล์บริเวณปากมดลูก หากมีเพศสัมพันธ์ประกอบกับไม่ใช้ถุงยางอนามัย จะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกด้วย

นอกจากนี้ น.พ.สุริยเดว กล่าวถึง ค่าเฉลี่ยของวัยรุ่น ที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พบว่า อยู่ในระหว่างอายุ 16 - 18 ปี โดยประมาณ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสื่อที่ยั่วยุและเข้าถึงง่าย ซึ่งจะทำให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ จนเกิดการขับเคลื่อนทางเพศในทางที่ไม่เหมาะสม นำไปสู่ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ โดยไม่พึงประสงค์อีกด้วย