ปภ.รายงานพายุลูกเห็บถล่มอุดร-กาฬสินธุ์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์วาตภัย ใน 2 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ และอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 1 อำเภอ 2 เทศบาลตำบล ได้แก่ อำเภอยางตลาด (เทศบาลตำบลบัวบานและเทศบาลตำบลยางตลาด)ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 250 ครัวเรือน จังหวัดอุดรธานี เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในอำเภอบ้านผือ ตำบลเมืองพาน ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย เสาไฟฟ้าแรงสูงและต้นไม้โค่นล้มกีดขวางเส้นทางจราจร ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 120 ครัวเรือน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานีและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วาตภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784ตลอด 24 ชั่วโมง