กรณ์ แจง หนี้ครูน้อย เกินวงเงินโครงการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึง กรณีข่าวบ้านครูน้อย ที่มีการติดหนี้นอกระบบว่า หนี้สินของทางบ้านครูน้อย คงไม่สามารถเข้าโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของรัฐบาลได้ เพราะมีหนี้สูงถึง 8,000,000-9,000,000 ล้านบาท ขณะที่วงเงินที่รัฐบาลกำหนดไว้ แค่ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เบื้องต้น คงต้องให้ทางครูน้อย ออกมาชี้แจงต่อสังคมว่า เพราะเหตุใดบ้านครูน้อย ถึงติดหนี้สินมาก ไม่เช่นนั้นผู้บริจาคเงินจะเกิดความคลางแคลงใจได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากยอดการขึ้นทะเบียนแก้ไขหนี้สินนอกระบบของรัฐบาลที่มีประชาชนมาขึ้นทะเบียนกว่า 1,000,000 คน ที่เฉลี่ยมีหนี้สินต่อรายเพียง 100,000 บาทเท่านั้น