ชาวพิจิตร แห่ยื่น สค. 1 วันสุดท้ายแน่น

ชาวพิจิตร แห่ยื่น สค. 1 วันสุดท้ายแน่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชจิตต์ บำรุงปรีชา เจ้าพนักงานที่ดิน จ.พิจิตร แจ้งว่าที่สำนักงานที่ดิน จ.พิจิตร ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีเอกสารสิทธิบนที่ดิน ที่เป็น สค.1 ให้สามารถมาเปลี่ยนเป็นโฉนดได้ จึงทำให้มีประชาชนจำนวนมากเบียดเสียดแออัดยัดเยียดเข้ามาติดต่อขอดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากหลายคนบอกว่าพึ่งทราบข่าว จึงแห่กันมาในวันสุดท้าย อีกทั้งก็มีพวกที่มีเอกสารสิทธิเป็น นส.3ก. ที่สำคัยผิดคิดว่าสิ้นสุดวันนี้ด้วยเช่นกัน ก็แห่มาขอยื่นเอกสารขอเปลี่ยนเป็นโฉนดด้วยเช่นกัน จึงทำให้เนืองแน่นและสับสนวุ่นวายไปหมดถึงขนาดต้องแจกบัตรคิว และขอร้องให้พวกที่มีเอกสารสิทธิเป็น นส.3ก. แล้วจะขอเปลี่ยนเป็นโฉนด ให้กลับบ้านไปก่อนหรือให้มาติดต่อวันหลัง ส่วนพวกที่มาจากต่างจังหวัดก็สามารถมอบอำนาจให้ ญาติพี่น้องทำการแทนได้ ทั้งนี้เพื่อลดการเบียดเสียดแออัดของการยื่นขอเปลี่ยนเป็นโฉนด ดังกล่าว

สำหรับที่ดินที่มีเอกสารเป็น สค.1 และจะเปลี่ยนเป็นโฉนดได้นั้นต้องเข้าหลักเกณฑ์ กล่าวคือ ต้องไม่ใช่ที่ดินของกรมป่าไม้ , ที่ดินของ สปก. ที่ราชพัสดุหรือ ที่ดินต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด จึงจะมีสิทธิเปลี่ยนจาก สค.1 เป็นโฉนดได้ ดังกล่าว