ไตรรงค์ ยันพรรคร่วมไม่ล้มกู้พรบ.4แสนล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า ไม่เคยมีแนวความคิดยกเลิกโครงการตามแผนไทยเข้มแข็งของพรรคร่วมรัฐบาล แต่ในตอนนี้ เศรษฐกิจดีขึ้นแล้ว จึงจะมีการพิจารณาโครงการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในอนาคต เช่น รถไฟรางคู่ ชลประทาน ส่วนโครงการถนนไร้ฝุ่นนั้น ส่วนตัวเห็นว่า เป็นเบี้ยหัวแตก ที่ไม่ได้เพิ่มรายได้ประชาชาติ จึงไม่ใช่โครงการที่สำคัญอันดับ 1 ทั้งนี้ วันนี้ จะมีการให้นโยบายกับสำนักงบประมาณ และกรมการค้าภายใน เพื่อดูว่าจะสามารถปรับลดราคากลางของโครงการใดได้บ้าง แต่ไม่ใช่การทบทวน พร้อมกันนี้ ยังยืนยันว่า ไม่มีกระแสข่าว พรรคร่วมรัฐบาลจะคว่ำร่างพระราชบัญญัติเงินกู้ 4 แสนล้านบาท หากยกเลิกโครงการถนนไร้ฝุ่น เพราะเชื่อว่า พรรคร่วม แยกแยะได้

นายไตรรงค์ กล่าวด้วยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ดำเนินการมาถูกทางแล้ว กรณีค่าเงินบาท ในการให้เงินดอลลาร์ไหลออก