''ยานูโควิช''ส่อชนะเลือกตั้งผู้นำยูเครน

เอ็กซิตโพลระบุ ''ยานูโควิช'' นักการเมืองที่ฝักใฝ่รัสเซียมีแนวโน้มชนะเลือกตั้งยูเครนรอบชิงดำ

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด