วัฒนธรรมยะลาจัดศาสนิกสัมพันธ์จ.ชายแดนใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมหลักเมืองชั้น 2 อาคารส่วนขยาย ศาลากลางจังหวัดยะลา ทางกรมการศาสนา โดยสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดยะลา ได้กำหนดจัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553 โดยมีผู้นำศาสนา องค์กรภาครัฐและองค์กรสาธารณกุศล ด้านศาสนา เข้าร่วมประชุม ด้าน นายวัชรินทร์ ดำรงกุล วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ได้กล่าวอีกว่า ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดี จากองค์กรต่างๆ ด้านศาสนา ไม่ว่าจะเป็นผู้นำศาสนา ตัวแทนจากศาสนาต่างๆ ที่ได้รับความเชื่อถือ จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เป็นแบบอย่าง ในการสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับจังหวัดยะลา และพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป