วุฒิสภาประชุมพิจารณาร่างจริยธรรมสส.10โมง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไปในวันนี้ จะเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. โดยมีวาระที่น่าสนใจในการพิจารณาร่างข้อบังคับ เกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของ สมาชิกผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการ รวมทั้ง รายงานการพิจารณาศึกษาเรียกปัญหาอุปสรรค ในการบังคับใช้มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ รายงานการพิจารณาศึกษากรณีเหตุการณ์ทำร้ายกลุ่มประชาชน ผู้ชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และรายงานการพิจารณาศึกษาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ กรณีศึกษาการสลายการชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2551 ซึ่งทางคณะกรรมาธิการ พิจารณาเสร็จแล้ว นอกจากนี้ ยังมีกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเรื่องที่สนใจในเรื่องขอรับทราบแนวทางการปฏิบัติของรัฐบาล ต่อกรณีที่ ข้าราชการ ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ตั้งข้อกล่าวหา โดย นายวรินทร์ เทียมจรัส ส.ว.สรรหา ตั้งกระทู้ถามเรื่องปัญหาการเล่นพนันของคนไทยและการเข้าไปเล่นการพนันในประเทศเพื่อนบ้าน โดย พ.ต.อ.พายัพ ทองชื่น ส.ว.สรรหา

ขณะที่ บรรยากาศบริเวณรัฐสภา ยังคงมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตามปกติ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่และจะมีการตรวจสัมภาระของผู้ที่เดินทางเข้าออกทุกคน