สตช.รุดช่วยครูน้อยกู้หนี้นอกระบบดอกบาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ท.พงศพัศ พงษ์เจริญ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เข้าเยี่ยมมูลนิธิบ้านครูน้อย เพื่อพูดคุยกับครูน้อย หรือครูนวลน้อย ทิมกุล เจ้าของมูลนิธิฯ ซึ่งประสบปัญหาหนี้นอกระบบสะสม ทำให้มีเงินไม่เพียงพอ ต่อการใช้จ่าย
ภายในมูลนิธิฯ โฆษกสตช. กล่าวว่า ครูน้อยเริ่มไปกู้เงินนอกระบบ เพื่อนำมาใช้เป็นค่าดูแลเด็กๆ ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และไม่ค่อยมีผู้มาบริจาค และยอดเงินที่เริ่มกู้ครั้งแรก เพียง 500,000 บาท แต่
เมื่อคิดทบต้นทบดอก ทำให้ขณะนี้ ครูน้อยมียอดหนี้สะสม เป็นจำนวนหลายล้านบาท และต้องส่งดอกเบี้ย ให้กับเจ้าหนี้ ถึงวันละ 50,000 บาท ซึ่งถือเป็นเงินจำนวนมาก

ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการเข้าไปเจรจาประนีประนอมกับเจ้าหนี้ ซึ่งมีรายใหญ่อยู่ 3 ราย เพราะเท่าที่ผ่านมา ครูน้อยได้ส่งดอกเบี้ยไปมากกว่าจำนวนที่กู้มาจริงแล้ว ขณะที่ ครูน้อย ระบุว่า
รู้สึกเสียใจ และรู้สึกผิด ที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงการนำเงิน ที่ผู้บริจาคให้กับเด็กๆ ไปเป็นค่าดอกเบี้ยหนี้นอกระบบ ซึ่งทำให้มูลนิธิฯ และเด็กๆ ได้รับความเดือดร้อน โดยหวังว่าสังคม และประชาชน จะเข้าใจว่า การที่ไปกู้เงินนอกระบบนั้น ทำเพราะความจำเป็น เพื่อให้มูลนิธิฯ และเด็กๆ สามารถอยู่ต่อไปได้