อิรักออกมาตรการจำกัดการจำหน่ายชุดทหารและตำรวจ เพื่อป้องกันกลุ่มติดอาวุธใช้ปลอมตัวก่อเหตุรุนแรง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ทางการอิรักออกมาตรการจำกัดการจำหน่ายชุดเครื่องแบบทหารและตำรวจให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารหรือตำรวจที่มีบัตรแสดงตนและมีหลักฐานยืนยันการรับราชการเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันกลุ่มติดอาวุธนำไปใช้ปลอมตัวก่อเหตุรุนแรง โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรการดังกล่าวแล้ว พร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษ การดำเนินมาตรการนี้เป็นผลจากการพบว่าในระยะหลังกลุ่มติดอาวุธมักใช้วิธีให้มือระเบิดสวมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่แฝงตัวผ่านจุดตรวจเข้าไปปลดชนวนระเบิดโจมตีเป้าหมาย.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด