ดุสิตโพลปชช.กังวลฮุนเซนมาใกล้ไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล เปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อความหนักใจในเรื่อง ของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พบว่า ร้อยละ 37.68 ประชาชนหนักใจ กรณีการเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมถึง การจัดตั้งกองทัพประชาชน แนะรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ต้องไม่ใช้ความรุนแรง และพยายามคุยกันอย่างสันติวิธี ร้อยละ 35.76 หนักใจการทะเลาะเบาะแว้งของนักการเมือง รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มองว่า ต้องทำประชามติรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ขณะที่ร้อยละ 7.59 ห่วงความขัดแย้งไทย-กัมพูชา และการเดินทางมาใกล้ชายแดนของสมเด็จฮุนเซน แนะเจ้าหน้าที่เพิ่มกำลังดูแลไม่ให้เกิดความวุ่นวาย พร้อมทั้งวอนผู้ชุมนุมอยู่ในความสงบ

ทั้งนี้ จากผลสำรวจยังพบว่า ประชาชน ร้อยละ 52.82 หนักใจปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ร้อยละ 10.42 ห่วงโครงการมาบตาพุด นอกจากนี้ประชาชนยังห่วงปัญหานักเรียนตีกัน ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ