สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตราด เผยผลการออกตรวจ พบว่าส่วนใหญ่สถานการณ์แรงงานปกติ ไม่มีการถูกเลิกจ้าง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตราด เผยผลการออกตรวจ พบว่าส่วนใหญ่สถานการณ์แรงงานปกติ ไม่มีการถูกเลิกจ้าง (6 ก.พ. 53) นางลัดดา ตั้งจินตนา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด ได้ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือนที่ผ่านมาออกตรวจสถานประกอบการ 9 แห่ง ลูกจ้าง 120 คน ในพื้นที่อำเภอแหลมงอบและอำเภอเขาสมิง ส่วนใหญ่สถานการณ์ปกติ ไม่มีการถูกเลิกจ้าง และใน 7 อำเภอ ได้รับรายงานว่าไม่พบผู้ถูกเลิกจ้างหรือพบผู้ว่างงานแต่อย่างใด และในขณะนี้สำนักงานได้เปิดรับสถานประกอบการในจังหวัดตราดเข้าร่วมโครงการการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยของลูกจ้างจากมาตรการเพื่อความปลอดภัยของสถานประกอบการทุกแห่ง โดยตรวจสอบข้อมูลการขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากการทำงานจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด และจะขยายผลการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมสถานประกอบการในจังหวัดตราดให้มากที่สุด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด