พล.อ.เปรม ปาฐกถา พิเศษ ที่ ม.รังสิต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมวิชาการว่าด้วย นวัตกรรมผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 2 โดยวันนี้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ จะเดินทางมาปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การพัฒนาผู้นำเพื่อสร้างสังคมธรรมาธิปไตย" โดยมี
เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.อ.คูคต จ.ปทุมธานี และอาสาสมัครกรมการปกครอง จ.ปทุมธานี อำนวยการรักษาความปลอดภัยจำนวนมาก

สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการจัดระดมความคิดเห็นจาก อดีตนายกฯ นักวิชาการ รวมทั้ง ผู้นำนักพัฒนาชุมชนในการช่วยกันคิดช่วยกันสร้างผู้นำภาคประชาชน เพื่อไปช่วยกันรณรงค์และแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้เข้มแข็งเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้มุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาความเป็นอยู่ ทำให้เกิดการอยู่ดีมีสุข หรือ เกิดความมั่นคงของมนุษย์และชุมชนและความยุติธรรมทางสังคมต่อไป

โดยระหว่างปาฐกถา พล.อ.เปรม ได้กล่าว ได้กล่าวถึงผู้นำทีเหมาะกับสังคมไทยซึ่งเป็นสัมคมธรรมาธิปไตยว่าผู้นำที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ ต้องเข้าใจและสามารถแยกแยะความดีกับความชั่วได้ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้นำทางด้านการทหาร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนจำนวนมาก จะต้องใช้คุณสมบัติผู้นำที่ดี นำพาชาติบ้านเมืองมีความสงบสุข สมดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานอีกด้วย